Дома
Помош
Мапа
    
ПОЧЕТНА  | РЖ УСЛУГИ А.Д. | УСЛУГИ  |  КАПАЦИТЕТИКОНТАКТ
Активности


Водостопанство - Снабдување на со техничка и хигиенска вода на територијата на Рудници и Железарница Скопје вклучувајки и третирање на водата за...
Телекомуникации - Локален оператор за телекомуникациски услуги, интернет ...
Обезбедување - Услуги во областа на обезбедувањето на ...
повеќе
Кратко претставување


    Постоењето датира уште од 1967 како дел од секторот ЕНЕРГЕТИКА во рудници и Железарница Скопје. Од 1997 РЖ УСЛУГИ е формирана како посебна компанија која дава услуги на сите субјекти во Рудници и Железарница Скопје ...

повеќе
Бизнис партнери и соработници
РК ЗАВАРУВАЊЕ - апарати за заварување и опрема                РУДАРСКИ ИНСТИТУТ - научно истражувачка установа 
_________________________________________________________________

ПОВИК ЗА ГОДИШНО СОБРАНИЕ


ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРЕЗАКАЖАНО ГОДИШНО СОБРАНИЕ
Copyright © RZ USLUGI A.D.
Почетна
За нас
Услуги
Поддршка
Партнери
Новости
Контакт
Наши партнери
Преглед на услуги
ПРЕВЗЕМИ ДОКУМЕНТИ


  1.  Јавен повик за собрание на акционери 2015
  2.  Информација за акции
  3.  Завршна сметка РЖ Услуги АД Скопје 2014 г.
  4.  Консолидирана годишна сметка 2014 г.
  5.  Извештај за работење на РЖ Услуги АД Скопје - 2014 г.
  6.  Извештај од внатрешна ревизија - 2014 г.
  7.  Предлог одлука годишна сметка
8.  Финансиски извештаи за 2014 г. - независен ревизор
  9.  Консолидиран финансиски извештај за 2014 г. - независен ревизор
10.  Предлог одлука ревизорски извештај
11.  Предлог одлука загуба
12.  Понуда Baker Tilly
13.  Понуда BDO 
14.  Понуда Grant Thornton
15.  Понуда Рафајловски
16.  Предлог одлука за назначување ревизор
17. Јавен повик за презакажано годишно собрание
18. Одлука за усвојување на годишна сметка
19. Одлука за усвојување на ревизорски извештаи
20. Одлука за покривање на загубата
21. Одлука за одобрување на работата на членовите на одборот на
        директори

22. Одлука за назначување на овластен ревизор за 2015 год.
23. Преглед на спроведено гласање