Дома
Помош
Мапа
     ПОЧЕТНА  | РЖ УСЛУГИ А.Д. | УСЛУГИ  |  КАПАЦИТЕТИКОНТАКТ
Активности

Водостопанство - Снабдување на со техничка и хигиенска вода на територијата на Рудници и Железарница Скопје вклучувајки и третирање на водата за...
Телекомуникации - Локален оператор за телекомуникациски услуги, интернет ...
Обезбедување - Услуги во областа на обезбедувањето на ...
повеќе
Кратко претставување

    Постоењето датира уште од 1967 како дел од секторот ЕНЕРГЕТИКА во рудници и Железарница Скопје. Од 1997 РЖ УСЛУГИ е формирана како посебна компанија која дава услуги на сите субјекти во Рудници и Железарница Скопје ...

повеќе
Бизнис партнери и соработници
РК ЗАВАРУВАЊЕ - апарати за заварување и опрема                РУДАРСКИ ИНСТИТУТ - научно истражувачка установа  ТУРБОИНЖЕНЕРИНГ - ремонт на пумпи и резервни делови
_________________________________________________________________

ПОВИК ЗА ГОДИШНО СОБРАНИЕ


ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРЕЗАКАЖАНО ГОДИШНО СОБРАНИЕ
Copyright © RZ USLUGI A.D.
Почетна
За нас
Услуги
Поддршка
Партнери
Новости
Контакт
Наши партнери
Преглед на услуги

ПРЕВЗЕМИ ДОКУМЕНТИ

1.  Јавен повик за годишно собрание бр1233
2.  Информација за акции
3.  Завршна сметка РЖ Услуги АД Скопје 2013 г.
4.  Консолидирана годишна сметка 2013 г.
5.  Извештај за работење на РЖ Услуги АД Скопје - 2013 г.
6.  Извештај од внатрешна ревизија - 2013 г.
7.  Предлог одлука годишна сметка и др. бр1228
8.  Финансиски извештаи за 2013 г. - независен ревизор
9.  Консолидиран финансиски извештај за 2013 г. - независен ревизор
10.  Предлог одлука ревизорски извештај бр1229
11.  Предлог одлука загуба бр1230
12.  Понуда Baker Tilly
13.  Понуда BDO 
14.  Понуда Grant Thornton
15.  Понуда Рафајловски
16.  Предлог одлука за назначување ревизор за 2014г. бр1231
17.  Одлука за дополнување на дневен ред
18.  Барање за дополнување на дневен ред
19.  Одлука за внес на непаричен влог од РЖ Услуги
20.  Одлука за внес на непаричен влог од Енергоуслуги 
21.  Одлука за одобрување на работата на членови ОД 
22.  Предлог-одлука за избор на нотар
23.  Јавен повик за презакажано годишно собрание
24.  Објава за полномошници согласно ЗТД 
25.  Одлука годишна сметка 
26.  Одлука ревизорски извештај 
27.  Одлука одобрување работа на членови на ОД 
28.  Одлука покривање загуба 
29.  Одлука ревизор
30.  Одлука паушал  
31.  Одлука внес неп.влог од РЖ Услуги во Когел Стил
32.  Идлука внес неп.влог Енергоуслуги во Когел Стил